Yaş Boya Sistemleri

 

Boya kabinleri
Sistemin kurulmasının iki ana sebebi bulunmaktadır. Bunlar tehlikeli maddelerin ortama yayılmasını engellemek ve boşa atılan boyanın ortama yayılarak yangın veya patlama riskini ortadan kaldırmaktır. Sistemden emilen hava yardımı ile atık boya su veya filtrelerde tutulurlar. Böylece ortamın temiz kalması sağlanır. Parçanın temiz bir ortamda boyanması suratiyle arzu edilen yüzeyin elde edilmesi sağlanır. Boya kabinleri boya partiküllerinin tutulmasını sağlarlarken solventin tutulması şağlanamaz. Bu amaçla geliştirilen incinerator sistemleri sayesinde bu atıklar yok edilirler.

Boya ekipmanları
Boya, kullanım noktasında veya merkezi bir boya hazırlama ünitesinde hazırlanmaktadır. Bu boyanın uygulama bölgesine transfer edilmesi gerekmektedir. Boya hazırlama sistemleri pompa, filtre, regülatör, tabanca gibi ekipmanlardan oluşan bir sistemdir. Ayrıca mastik ve PVC aplikasyonlarında yüksek basınçlı sistemler uygulanmaktadır. En son teknolojik gelişmelere uygun sistemler kurulmaktadır.