Konvensiyonel Fırınlar

Yüzey hazırlama sonrası kurutma veya boya aplikasyonu sonrası pişirme için gerekli olan fırın sistemleri 5 ana elemandan oluşmaktadır. Bunlar dış kaplama (tünel), ısıtıcı grup, hava siskülasyon sistemi, egzost sistemi ve hava besleme (kanallar) sistemidir.

Prosesin sağlıklı çalışabilmesi için her bir ünite önem arzetmektedir. Dış kaplama sistemi sandiviç paneller halinde birbirine geçme olarak yapılmakta olup herhangi bir cıvata veya kaynak işlemi gerektirmemektedir.

Isı üniteleri yüksek ısıya mukavim Paslanmaz sacdan dört geçişli olarak dizayn edilmetedir. Sıcak havanın sirküle edebilmesi için ısı ünitesi ile akuple olarak fan üniteleri bulunmkatadır. Fanlar havanın sirküle edebilmesi için yeterli statik basınçtadır.

Nemli veya solventli havayı egzost edebilmek için yüksek ısıya mukavim fanlar kullanılmaktadır.

İş parçasının şekline ve boya operasyonunun tipine bağlı olarak fanların sevk ettiği havanın debisini ve yönünü kontrol edecek şekilde kanallar dizayn edilmektedir.